Despre istoria telefoniei mobile...


Telefonul mobil este ast?zi un obiect absolut indispensabil pentru foarte mul?i oameni. Câ?iva dintre ei au chiar mai mult de 1 telefon. Cu toate acestea, se pare ca acest obiect a avut o istorie ?i o na?tere destul de grele, iar trecerea de la telefonul fix la mobil a presupus schimbarea mentalit??ilor. Dar de-a lungul secolului al XX-lea, aceast? modernizare a parcurs mai multe trepte. Iat? zece lucruri despre crearea ?i istoria telefonului mobil.

În 1910, inventatorul ?i omul de afaceri suedez Lars Magnus Ericsson pune în practic? conceptul de telefonie mobil? instalându-?i un astfel de dispozitiv în ma?ina sa. Prin intermediul unei antene bifilare, reu?e?te s? se conecteze cu re?eaua de telefonie na?ional? în timp ce se deplasa prin ?ar?.
În 1946, inginerii sovietici G. Saphiro ?i I. Zaharcenko testeaz? cu succes un telefon montat într-un autovehicul care, pe o raz? de 20 de kilometri, se putea conecta la re?eaua local?.
Conceptul de baz? de telefonie celular? se na?te în 1947, când cercet?torii î?i dau seama c?, prin introducerea unor zone celulare pot îmbun?t??i substan?ial eficacitatea convorbirilor. Astfel, în decembrie 1947, Douglas H. ?i W. Rae Young, ingineri la firma american? de cercetare Bell Laboratories, propun construc?ia unor celule hexagonale ca relee pentru telefoanele mobile.
În 1957, radio-inginerul sovietic Leonid Kuprianovici din Moscova a creat un telefon portabil numit dup? ini?ialele sale LK-1 sau „radiofon”. Acesta era prev?zut cu anten?, roti?? pentru formarea numerelor ?i putea comunica cu o sta?ie-baz?. Avea o greutate de 3 kg, raza de ac?iune 20-30 km, iar timpul de func?ionare al acumulatorilor ajungea pân? la 20-30 de ore. Kuprianovici ?i-a patentat inven?ia în acela?i an.
Telefonul mobil a fost inventat în 1973 în Statele Unite ale Americii, de?i diverse concepte, planuri ?i prototipuri au existat înc? de la începutul secolului XX.
Inventatorul telefonului a fost Motorola.
Pe 3 aprilie 1973, Martin Cooper, unul dintre managerii Motorola a ini?iat pentru prima oar? un apel de pe telefonul mobil.
La cap?tul firului fictiv s-a aflat nimeni altul decât Joel Engel, rivalul s?u de la Bell Labs (actualii Alcatel-Lucent), o alt? companie în c?utarea revolu?ion?rii tehnologiei.
În 1983 a ap?rut primul telefon mobil destinat utilizatorului final (eu, tu ?i restul lumii), aprobat de c?tre FCC pentru comercializare. Acesta a fost Motorola DynaTAC. Acesta cânt?rea aproape 1 kg.
În perioada 1983 – 1989 au ap?rut cinci modele DynaTAC, iar la sfâr?itul anului 1989 au fost înlocuite de c?tre un terminal mult mai performant, Motorola MicroTAC.